Дійшла черга до найцікавішого: коли й за яких обставин геральдика з’явилася на теренах Руси? Ще донедавна вважалося, що масово вживати герби на українських землях почали мало не після Люблинської унії 1569 року, під польським впливом. Знадобилося 15 років для виявлення, опрацювання тисяч пам’яток руської геральдики пізнього Середньовіччя, опублікованих у численних працях лектора, щоби встановити: вона […]

Повномастабна криза, в яку поринула середньовічна Русь після монгольської навали, позначилася й на її культурній спадщині, в т.ч. й геральдиці. Традиція герботворення зазнає в цей час суттєвих трансформацій, що помітні вже в знаковій системі Руського королівства. Поруч із родовими гербами значного поширення набувають урядницькі знаки. В цей час постають найдавніші земельні та міські герби. У […]

А тепер поговоримо як виглядає проблема виникнення геральдики, якщо взяти до уваги цілий комплекс середньовічних джерел, а не лише пам’ятки Латинської Європи, чим страждала вся дотеперішня історіографія з геральдики. Християнський Схід тривалий час був центром європейської цивілізації, зберігав і продовжував культурну та політичну традицію греко-римського світу. Практично в усіх сферах Імперія ромеїв значно перевершувала своїх […]

Найскладнішим у вивченні геральдики є питання її походження. Про це існувало безліч версій уже від пізнього Середньовіччя. Допіру наприкінці ХХ ст. дослідники загалом дійшли згоди, що геральдика виникла у другій чверті ХІІ ст. на теренах «між Луарою та Рейном». Цей погляд настільки домінує в історіографії, що найвизначніший сучасний знавець геральдики Мішель Пастуро оголосив, що «досягено […]

Зображення та описи гербів присутні на різноманітних носіях інформації. Від пам’яток монументального мистецтва до звичайних побутових предметів, від пишних описів у гербовниках та привілеях до принагідних згадок у судових ухвалах і літературних творах, скрізь можна здобути геральдичну інформацію. Окремі види джерел дають її в різній повноті та мистецьких формах. Багато в цьому важить вправність майстра […]

Вступну лекцію присвячено теоретичним проблемам. З’ясовується, якими є основні складові елементи герба, звідки вони походять та як пов’язані між собою. Розглянуто образну мову гербів, найуживаніші сюжети та закономірності вживання кольорів і фігур. Також висвітлено особливості геральдичних композицій, притаманних для різних соціальних груп. Урешті-решт, можна буде дізнатися, як правильно «читати» герб та яку інформацію можна почерпнути […]

Геральдика як наукова дисципліна протягом останніх двох-трьох десятиліть досягла вагомих успіхів, і в Україні також. У науковий обіг введено тисячі нових пам’яток. З’явилися нові бачення складних проблем її походження та розвитку. Зробити певний підсумок цих напрацювань і має на меті цей курс лекцій. Головну увагу буде відведено незнаним або малознаним сторінкам української та європейської геральдики. […]

Освіта: 1990–1995 – Волинський державний університет ім. Лесі Українки (м. Луцьк): Факультет: філологічний. Спеціалізація: українська мова та література. Денна форма навчання. Диплом спеціаліста з відзнакою; 1995–1998 – аспірантура в цьому ж університеті. Спеціалізація: фольклористика. Досвід роботи за останні 10 років: 11.2018–дотепер – співпрацює з видавництвами й інституціями як редактор і керівник проектів; 03.2017–10.2018 – Видавництво […]

Олексій Шереметьєв – Колекціонер, меценат, дослідник історії України. Закінчив Академію внутрішніх справ України. Із 2003-го – член Британського товариства дослідників Кримської війни 1853–1856 рр. Співзасновник Музею Шереметьєвих (Київ), де зберігаються та досліджуються старовинні документи, фотографії, військове спорядження та зброя, мундири й нагороди, рідкісні книжкові видання, давні мапи, іконопис, живопис, графіка, твори декоративного мистецтва різних періодів. […]