Однією із найбільш оригінальних практик, що мали величезний вплив на розвиток геральдики в Центрально-Східній Європі, була гербова адопція (гербове усиновлення) – тобто прийняття до власного герба сторонньої особи. Такі дії могли супроводжувати як реальне усиновлення, так і лише дозвіл на вживання герба в силу різноманітних обставин – військового побратимства, політичної співпраці чи економічного розрахунку. Магнати […]

У науковій літературі дотепер панує думка, що одна особа (родина, династія, місто, корпорація, територія, держава) мусила користуватися лиш одним гербом. Масив геральдичних джерел, проте, свідчить про цілком іншу картину: один власник у різних іпостасях чи з різних приводів міг уживати і два, і більше гербів. Ця практика була доволі поширеною й підважує один зі стереотипів […]

Виникнення козацької геральдики збіглося в часі з найскладнішим періодом української історії: безперервні татарські й турецькі напади ставили під загрозу саме існування українського народу. Тоді ж на степових кордонах з’являється нова мілітарна сила – козацтво, яке невдовзі зуміло перебрати політичний провід на теренах тогочасної України. Поставши на марґінесі старої руської геральдичної традиції, козацька лише незначною мірою […]

Із цього викладу розпочинається цикл лекцій про окремі аспекти вживання гербів у середньовічній та ранньомодерній Європі. Однією з найяскравіших і давніх та незмінних реальдичних практик було використання гербів жінками. У різних регіонах Європи тут панували доволі відмінні традиції. На Заході жінки вживали переважно герби своїх чоловіків, часто в поєднанні з батьківськими. У Центральній же Європі […]

Геральдика від самих її початків була тісно пов’язана із системами споріднення. Вже від Середньовіччя герб виступає передусім як ідентифікаційний знак родини/роду, будучи свого роду візуальним еквівалентом прізвища. Відповідно, як і в уживанні прізвищ, у побутуванні гербів простежуються тенденції як до певної стабільності використання, так і до плинних змін. Як різні відгалуження одного роду брали собі […]

Практика поєднання в одному щиті кількох гербів предків (батька, матері, бабусь та ін.) має в європейській геральдиці давню традицію. В ній відображено потребу задекларувати генеалогічний зв’язок не лише з батьківським родом, але й із фамілією матері та іншими родичами за жіночими лініями. Ця практика свідчить про усвідомлення важливості та цінності таких генеалогічних пов’язань, що, поруч […]

Період XVI – XVIII ст. в історії української (руської) геральдики вирізняється найбільш яскравими формами та різноманітними практиками уживання гербів. Саме від цього часу походить найбільша кількість геральдичних джерел, особливо ж – від XVI ст., коли практично кожна родина, що претендувала хоча б на частково на привілейований статус, уживала власний герб. Поруч з гербами князів, титулованої […]

Дійшла черга до найцікавішого: коли й за яких обставин геральдика з’явилася на теренах Руси? Ще донедавна вважалося, що масово вживати герби на українських землях почали мало не після Люблинської унії 1569 року, під польським впливом. Знадобилося 15 років для виявлення, опрацювання тисяч пам’яток руської геральдики пізнього Середньовіччя, опублікованих у численних працях лектора, щоби встановити: вона […]

Повномастабна криза, в яку поринула середньовічна Русь після монгольської навали, позначилася й на її культурній спадщині, в т.ч. й геральдиці. Традиція герботворення зазнає в цей час суттєвих трансформацій, що помітні вже в знаковій системі Руського королівства. Поруч із родовими гербами значного поширення набувають урядницькі знаки. В цей час постають найдавніші земельні та міські герби. У […]

А тепер поговоримо як виглядає проблема виникнення геральдики, якщо взяти до уваги цілий комплекс середньовічних джерел, а не лише пам’ятки Латинської Європи, чим страждала вся дотеперішня історіографія з геральдики. Християнський Схід тривалий час був центром європейської цивілізації, зберігав і продовжував культурну та політичну традицію греко-римського світу. Практично в усіх сферах Імперія ромеїв значно перевершувала своїх […]