Відеолекції з геральдики

Геральдика як наукова дисципліна протягом останніх двох-трьох десятиліть досягла вагомих успіхів, і в Україні також. У науковий обіг введено тисячі нових пам’яток. З’явилися нові бачення складних проблем її походження та розвитку.
Зробити певний підсумок цих напрацювань і має на меті цей курс лекцій. Головну увагу буде відведено незнаним або малознаним сторінкам української та європейської геральдики.