Лекція 12: Уживання кількох гербів

У науковій літературі дотепер панує думка, що одна особа (родина, династія, місто, корпорація, територія, держава) мусила користуватися лиш одним гербом. Масив геральдичних джерел, проте, свідчить про цілком іншу картину: один власник у різних іпостасях чи з різних приводів міг уживати і два, і більше гербів. Ця практика була доволі поширеною й підважує один зі стереотипів у геральдиці.

Свого часу цій проблемі було присвячено дві статті, в яких розглянуто приклади вживання кількох гербів у литовсько-руському княжому та руському шляхетському середовищах:
1) Однороженко О. Родові, династичні та територіальні знаки в литовсько-руській князівській геральдиці XIV – першої половини XVІI століть // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Том ССLXXI: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. – Львів, 2018. – С. 366–453;
2) Однороженко О. Геральдика Кирдійовичів // Студії і матеріали з історії Волині. – Кременець, 2018. – С. 46–62.

Доктор історичних наук, Олег Однороженко