Іван Романович, монастириський сотник, 1720–1736 рр

Опис

Печатка монастириського сотника Івана Романовича
Гетьманщина. 1720–1736 рр.

Мідний сплав;
лиття, гравіювання.
Восьмикутна; 14,5×12,5 мм;
Н – 11,5 мм. 3,5 г.
МШ, МЦ-1401.

Родовий герб (серце, пронизане навхрест двома стрілами) та ініціали ІР встановлюють належність печатки монастириському сотнику (1728–1763) Іванові Романовичу. Упродовж 1736–1749 рр. він користувався іншою печаткою з подібним зображенням та зазначенням сотницького уряду. Це дає підстави припустити, що виготовлення даної печатки мало місце до 1736 р.: під час служби Івана Романовича військовим канцеляристом (1720–1728) або на початку врядування сотником.

ІР НБУВ, ф. 5, спр. 1005; ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 4563, арк. 17; спр. 5607, арк. 82;
Кривошея В. Козацька старшина Гетьманщини. – С. 618–619.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату

,