Михаїл, митрополит Київський, 1130–1145 рр

Опис

Печатка митрополита Київського Михаїла
Київська Русь. 1130–1145 рр.

Свинець; карбування.
Кругла; D – 15,5 мм,
Н – 4 мм.
6,1 г.
МШ, VР-469.

Кругла свинцева печатка. Канал для шнура розташовано вертикально. Заготовка одинарна, лита. На лицьовій стороні молівдовула погрудне зображення Божої Матері «Знамення» з медальйоном, в якому Христос Еммануїл. Над правою рукою Богородиці залишок напису: 5M – 5Y (Μήτηρ Θεοà – Мати Божа). На зворотній стороні напис у чотири рядки: SFRAG2|MIXPI5ME|NARXwR|VSIAS (Σφραγίς Μιχαήλ ποιμενάρχου Ῥωσίας – Печатка Михаїла, архіпастиря Русі). Ліворуч сліди лінійного обідка.

Вітчизняні джерела розповідають про митрополита Михаїла між 1130–1145 рр. Окрім нього, є згадки про двох інших однойменних владик, питання про достовірність існування яких перебуває в колі дискусій. Один з них – перший Київський митрополит св. Михаїл (988–991), а другого згадано у синодальній постанові Константинопольського патріарха від 24 березня 1171 р. про принесення присяги імператорові Мануїлу І Комнину та його синові Олексію ІІ. Донедавна єдина відома печатка митрополита Михаїла була віднайдена на території сучасної Румунії в м. Гарван у 50-х роках ХХ ст., що робило сфрагістику цього Київського митрополита більш ніж загадковою.

Біографія митрополита Михаїла оповідає про його непростий пастирський шлях, що зрештою призвів до від’їзду владики у Константинополь. Після себе Михаїл залишив послання, де було прописано настанови руським архієреям. Невдовзі у Києві відбувся Собор єпископів Київської Русі, на якому, без погодження із Константинопольським патріархом, митрополитом було обрано Климента Смолятича.

Laurent. V. Le Corpus… – Т. V. – Partie I. – no. 788;
Поппэ А. В. Митрополиты… – С. 191–206;
Алфьоров О. Молівдовул митрополита… – С. 23–25;
Алфьоров О. Молівдовули київського… – С. 151–158.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату