Іоанн, печатка Галицького єпископа, кінець ХІІ ст

Опис

Печатка Галицького єпископа Іоанна
Київська Русь. Кінець ХІІ ст.

Свинець; карбування.
Кругла; D – 21,5×23 мм;
Н – 3 мм.
11,5 г.
МШ, VР-460.

На лицьовій стороні печатки високорельєфне поясне зображення Богородиці типу «Знамення» – символу Київської митрополії. Божа Матір у мафорії піднесла руки до неба у молитві. Спереду зображено молодого Христа Еммануїла. Його права рука зафіксована у жесті благословення. Навколо голови Богородиці німб формують крапки, натомість у Ісуса німб лінійний, хрещатий. Обабіч голови Божої Матері напис під титлами: 6MR-6YU (Μήτηρ Θεοà – Мати Божа).

На зворотній стороні напис грецькою мовою чотирма рядками: +SRAGH|6IVEPHS|KOPWGA|IZTS (+Σφραγίς ‘Ιωάννου έπισκόπου Γαλίτζης – Печатка Іоанна, єпископа Галича). Праворуч сліди крапкового обідка. Текст на зворотній стороні має дві особливості: 1) пропущено літеру «φ» у слові Σφραγίς, що ніяк не відображено знаками скорочення; 2) топонім Галич при транслітерації грецькою мовою передано з переплутаними останніми літерами, що позначали звук «ч» Γαλίzτης замість Γαλίτzης.

Серед відомих згадок топоніма Галич у візантійських джерелах (а їх упродовж ХІІ–ХІV ст. близько 40) така плутанина у написанні звука «ч» має місце вперше. Переконані, що «авторство» такої помилки належить руському майстрові, що працював над робочою частиною буллатірія. Пропуск літери «φ» можна пояснити незнанням ним грецької мови. Серед галицьких єпископів, що згадувались на сторінках літописів, Іоанн відсутній. Єдине джерело, в якому мовиться про однойменного владику, датоване кінцем ХVІІ ст. Завдяки представленому молівдовулу зникають останні сумніви істориків церкви щодо перебування на галицькій кафедрі єпископа Іоанна. До цього часу дослідникам були відомі лише печатки Галицького єпископа Козми (1157–1165). Датувати печатку за низкою ознак належить кінцем ХІІ ст.

Петрушевич А. С. О соборной… – С. 145;
Грушевський М. Печатки… – С. 1–2;
Бибиков М. В. BYZANTINOROSSICA… – С. 545–547.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату