Дітріх Генсер, сер. XVI ст

Опис

Печатка Дітріха Генсера Корона Польська. Середина XVI ст.

Мідний сплав; лиття, гравіювання.
Восьмикутна; 16×13 мм;
Н – 29,5 мм. 14,2 г.
МШ, МЦ-1593.

Напис на печатці: DITRICH GENSER ([печатка] Дітріха Генсера) та зображення в ренесансному щиті міщанського герба (поєднання стріли й літери G, яка, очевидно, означає ім’я власника) дозволяють пов’язати сфрагістичну пам’ятку з міщанським середовищем.

Ім’я та прізвище власника, західноукраїнська локалізації печатки, особливості стилю зображення та палеографія напису дають підстави зробити припущення про належність матриці представникові патриціанської родини німецького походження одного з руських міст Корони Польської середини ХVІ ст.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату