Земський страховий агент восьмої дільниці, 1911–1917 рр

Опис

Печатка земського страхового агента восьмої дільниці
Російська імперія. 1911–1917 рр.

Мідний сплав;
лиття, гравіювання.
Кругла; D – 34 мм,
Н – 89 мм. 75,5 г.
МШ, МЦ-540.

Легенда: * ЗЕМСКІЙ СТРАХОВОЙ АГЕНТЪ 8-ГО УЧАСТКА (земський страховий агент восьмої дільниці). Напис розміщений між двома лінійними обідками. Між початком та кінцем тексту великий інтервал, посередині якого розміщено шестипроменеву зірочку.

У полі печатки герб Подільської губернії та напис двома півколами: ПОДОЛЬСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ЗЕМСТВО (Подільське губернське земство). Техніка виготовлення та розміри матриці, зображення у полі печатки та палеографія напису є подібними до печатки страхового відділу Подільської губернської земської управи (№ 196). Це дає підстави припустити, що обидві матриці були виготовлені одночасно та однією майстернею.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату