Володимир Мономах, князь, 1076–1093 рр

Опис

Печатка князя Володимира Мономаха
Київська Русь. 1076–1093 рр.

Свинець; карбування.
Кругла; D – 22,5×24 мм;
Н – 2,5 мм.
9,7 г.
МШ, VР-470.

На лицьовій стороні погрудне зображення св. Василія Кесарійського в єпископських шатах. Обабіч фігури стовпчиком напис: O|A|GI|O|S-b|A|SI|LI (Ὁ ἅγιος Βασίλιος – Святий Василій). На зворотній стороні молитовний напис грецькою мовою п’ятьма рядками: +KE0b.|TVSVDw|bASILIV|bLADIME0R|TVMON (Кύριε βοήθει τῷ σῷ δούλῳ Βασιλείῳ Βλαδιμέρῳ τῳ̂ Μονομάχοu – Господи, помозі рабу своєму Василію-Володимиру Мономаху).

Це одна з небагатьох печаток, яка містить повне ім’я її власника – Володимира-Василія Мономаха. Печатка датується 70-ми – 90-ми роками ХІ ст., але не пізніше 1093 р., коли зі смертю його батька, князя Київського Всеволода, припинив своє існування сфрагістичний тип з грекомовними легендами.

На печатці Володимир Всеволодович використовує прізвище своєї матері, тим самим підкреслюючи кровний зв’язок з візантійськими імператорами. Це слугує підставою на одному з інших видів власної печатки назвати себе найшляхетнішим із князів Русі. Потужна ідеологема, яка знайшла своє відображення й на печатках, дає змогу Мономаховичам, князям імператорської крові, одним з молодших Рюриковичів, претендувати на всю повноту влади на Русі.

Володимир Мономах, будучи князем Київським, здійснив власну сфрагістичну реформу, запровадивши новий тип печатки із зображенням св. патрона власника печатки і кириличною формулою на її звороті «Господи, помозі рабу своєму…» Володимир-Василій був князем Смоленським (1076–1093, 1093–1103, 1107–1112), Чернігівським (1078–1094), Переяславським (1093–1113), Київським (20.04.1113–19.06.1125)

Войтович Л. Княжа доба… – С. 455–456;
Эйдель Е. Буллы князей… – С. 53–64.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату