Військо Запорозьке Низове, 1763 р

Опис

Печатка Війська Запорозького Низового
Військо Запорозьке Низове. 1763 р.

Мідний сплав; гравіювання.
Кругла; D – 59 мм;
H – 112 мм. 276,6 г.
МШ, МЦ-1880.

Легенда: ПЕЧАТЬ ВОИСКА ЕЯ ІМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА ЗАПОРОЖСКОГО НИЗОВОГО (печатка її імператорської величності Війська Запорозького Низового). Зображення у полі печатки майже тотожне із вирізьбленим на печатці з колекції Державного історичного музею у Москві. Їх відрізняють ледь помітні деталі, які важко розгледіти з першого погляду навіть фахівцеві.

Наприклад, що стосується легенди, то на московській пам’ятці літери стоять осібно, київській – розміщені щільніше, а в окремих випадках торкаються одна одної. Зображення голови козака та мушкета, яке розділяє початок і закінчення напису і виступає за поле печатки, не розриває лінійний обідок (московський варіант), а накладається на нього. Окрім того, легенда розміщена між лінійними обідками, а не крапковими, як це бачимо на московській печатці. Не менше розбіжностей і у зображенні козака.

Київський має інший вираз обличчя: зіщулені очі, інакшу лінію брів. Різняться також деталі одягу козаків: орнамент жупана московського козака квітчастий, київського – більш насичений і декоративний; примітні також наявність у першому випадку і відсутність у другому ґудзиків. Дрібні деталі озброєння, як-от верхівки списа, форма прикладу рушниці, загальний вигляд порохівниць, піхви шабель, також заледве різняться.

Майже невловимі розбіжності й у відтворенні будівель на обох печатках. Робоча частина матриці частково ушкоджена: помітні сколки металу. Однак зображення козака залишилося неушкодженим. Кратне збільшення виявило залишки жовтого металу, яким було декоровано робочу частину.

Прискіпливий, детальний і, за великим рахунком, мікроскопічний аналіз дозволяє дійти однозначного, хоч і дещо суперечливого, висновку: з одного боку, очевидний цілий комплекс дрібних розбіжностей, з іншого – фіксуємо майже повну подібність обох пам’яток. На наш погляд, ключ до роз’яснення цієї тези криється у самій київській печатці. Точніше, на зворотній стороні її робочої частини, де вигравіювано кілька інформаційних позначок: стрілочку, яка вказує на розміщення печатки для правильного виконання відтиску, та цифру «2».

Отже, з поки ще не з’ясованих причин було виготовлено другий примірник загальновійськової печатки. Майстер прагнув максимально наблизитися до оригіналу, адже відтиски, за якими визначалася достовірність документів, мусили бути тотожними. Принаймні, розбіжності мали бути непомітні непосвяченому. Цим зумовлено разючу подібність обох пам’яток.

Разом з тим дублікат (імовірно, виготовлений іншим майстром), як продукт ручної роботи, зрозуміло, не міг не набути індивідуальних рис, що мало наслідком зазначені розбіжності. У зв’язку з цим особливе зацікавлення та певну дослідницьку інтригу породжує пошук та розрізнення відбитків обох печаток. Без публікації матриць реалізувати зазначене наукове завдання було б неможливо.

Особливою окрасою київської печатки слугує ручка. Вона є справжнім витвором мистецтва: вражає глибиною символічного задуму, досконалістю форм, гармонією пропорцій та оздоблення. Ручка виготовлена у формі головки булави. Геніальний художній прийом має глибоке смислове навантаження і виразний національний характер.

Вдалий пластичний образ символізує належність печатки до найголовніших козацьких клейнодів – атрибутів найвищої державної влади у Війську Запорозькому. За своїм зовнішнім виглядом головка нагадує поширений саме у козацькій традиції тип грушоподібної булави. Головка поєднує вісім опуклих площин, розтини яких вгорі і внизу декорують по вісім маленьких кульок-перлинок.

Робочу частину внизу, навпаки, прикрашають вісім овальних виїмок, кількість і величина яких зумовлені параметрами згаданих площин. Верхівку ручки (головку булави) увінчує символічна корона, яку зверху прикрашає хрестик. Він несе ще один смисловий акцент: подібний за формою хрестик широко використовувався у легендах козацьких печаток.

На сьогодні були відомі дві матриці печатки Війська Запорозького Низового: одна другої половини XVII, інша – XVIІI ст. Обидві зберігалися поза межами України. Обидві прикрашали колекцію Державного історичного музею у Москві. Обидві із зображенням герба Запорожжя – козака з мушкетом та списом.

Цікаво, що перші відомості щодо матриці печатки Війська Запорозького Низового XVII ст., як і сама печатка, були вперше опубліковані тільки на початку ХХІ ст. Цією публікацією виконується ще одна приємна місія – відбувається наукова та суспільна презентація третьої матриці печатки Війська Запорозького Низового. Особливо знаменно, що унікальна і безцінна для історії України державна печатка Запорожжя належить до Музейного фонду України.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату

,