Харківський комерційний інститут, 1916 р

Опис

Печатка Харківського комерційного інституту
Російська імперія. 1916 р.

Мідний сплав;
лиття, гравіювання.
Кругла; D – 35 мм,
Н – 36 мм. 121,8 г.
МШ, МЦ-311.

Легенда: * ХАРЬКОВСКІЙ КОММЕРЧЕСКІЙ ИНСТИТУТЪ (Харківський комерційний інститут). Напис розміщено між двома обідками, утвореними суцільними тонкими лініями. Його початок позначено розеткою. У полі печатки двоголовий орел – герб Російської імперії. Хрестик середньої корони, що розміщена між головами орла, накладається на внутрішнє коло, яким відокремлено легенду від поля печатки.

1912 р. за ініціативою професора Харківського університету М. І. Палієнка у Харкові було відкрито вищі комерційні курси. 26 травня 1912 р. затверджено статут курсів, а 10 жовтня того ж року розпочато заняття. 1914 р. за проектом архітектора О. М. Бекетова розпочато зведення навчального корпусу комерційних курсів по вул. Єпархіальній, 52 (нині корпус Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка по вул. Артема, 44).

Будівництво корпусу завершено восени 1916 р. Цього ж року Державна дума схвалила надання курсам статусу комерційного інституту з усіма правами вищих навчальних закладів. Це датує виготовлення печатки 1916 р. Після встановлення більшовицької влади інститут реорганізовано 1920 р. у Харківський інститут народного господарства. 1930 р. на його базі створено Харківський інженерно-економічний інститут. Останній 1994 р. трансформовано у Харківський державний економічний університет, який 2004 р. отримав статус національного.

Багалей Д. Опыт истории Харьковского… – С. 239–240.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату