Григорій Матвійович Гладкий, миргородський полковник, 1669–1676 рр

Опис

Печатка миргородського полковника Григорія Матвійовича Гладкого
Гетьманщина. 1669–1676 рр.

Мідний сплав;
лиття, гравіювання.
Восьмикутна; 15×13,5 мм.
0,7 г.
МШ, МЦ-1878.

На печатці миргородського полковника (1669–1670, 1672, 1676) Григорія Матвійовича Гладкого зображено герб з традиційним для козацької геральдики сюжетом – у півкруглому щиті розташовано лапчастий хрест над півмісяцем, що обернений рогами догори. Над щитом забороло зі страусовими перами, навколо щита – намет і абревіатура: ГГПМ (Григорій Гладкий полковник миргородський). Нащадки Григорія Матвійовича користувалися гербом з подібним зображенням, але з деякими іншими позащитовими елементами.

ІР НБУВ, ф. 1, спр. 50804;
Кривошея В. Козацька старшина Гетьманщини. – С. 280.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату