Дорогобуж, місто, друга пол. XІV ст

Опис

Печатка міста Дорогобужа
Велике князівство Руське. Друга половина XІV ст.

Свинцево-олов’яний сплав;
гравіювання.
Кругла; D – 29 мм;
Н – 10 мм. 19,5 г.
МШ, МЦ-1578.

У легенді та полі печатки розміщено напис: ДОРОГОÁÓÇÊ … / ГОРО (Дорогобузк … город). Між слів вміщено літери гіршої якості виконання, які читаються як: ÅFÐѢМ. Тлумачення напису залишається відкритим. Водночас літера «М» має округлі риси, що уподібнює її до серця. Над нею крапка. Це дає підстави сприймати її за позначку початку легенди. Описане розміщення напису у два кола – зустрічається на нумізматичних пам’ятках другої половини ХІV ст. Горішня частина ручки обламана.

Основа має вигляд витягнутого прямокутника. Такі тримачі матриць характерні для XIV ст. Вперше Дорогобуж як центр удільного князівства згадується у 1084 р., коли київський володар Всеволод Ярославич надав його Давиду Ігоровичу. Надалі місто неодноразово згадується на сторінках «Повісті временних літ».

У ХІІІ ст. Дорогобуж входить до складу Луцького князівства. 1371 р. місто переходить у власність князів Острозьких. Джерела ХІV ст. не достатньо висвітлюють життя українського середньовічного міста. Серед сфрагістичних пам’яток цієї доби найближчим аналогом залишається восковий відтиск міської печатки Полоцька. Матриця печатки м. Дорогобужа є однією з найстарших пам’яток міської сфрагістики України.

ПСРЛ. – Т. ІІ. – С. 128–146.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату

,