Януш Жабокрицький, зем’янин, кінець XVI ст

Опис

Печатка зем’янина Януша Жабокрицького
Річ Посполита. Кінець XVI ст.

Срібло; лиття, гравіювання.
Овальна; 15×12,5 мм;
Н – 15 мм. 6,9 г.
МШ, МЦ-1587.

Родовий герб волинських зем’ян Жабокрицьких та ініціали IZ (Ianusz Zabokryckyj) пов’язують печатку з кременецьким земським суддею (1590–1615) Янушем Жабокрицьким. Печатка мініатюрна. Вона є однією з найменших особових печаток цього періоду. Впродовж урядування пан Януш користувався трьома печатками, з яких за мистецьким стилем найближче до збереженої матриці були печатки, що засвідчували акти від 1591–1601 рр. і 1598 р.

ЦДІАК, ф. 256, оп. 1, спр. 198, арк. 22, 23 зв.; ф. 2228, оп. 1, спр. 185, арк. 1, 4;
APK, ASang, Teka ХІV а, Plik 45; Teka ХVІІ а, Plik 78; Teka ХІХ, Plik 8, 57; Teka ХХІ, Plik 89;
Teka ХХІІ а, Plik 60; Teka ХХІІІ, Plik 76; Teka ХХІV, Plik 60;
Болсуновский К. Сфрагистические и геральдические… – С. 6;
Wittyg W. Nieznana szlachta… – S. 364.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату

,