Самійло Лащ Тучапський, пан, 1632–1642 рр

Опис

Печатка пана Самійла Лаща Тучапського
Річ Посполита. 1632–1642 рр.

Мідний сплав;
лиття, гравіювання.
Овальна; 36×31 мм;
Н – 77 мм. 198,8 г.
МШ, МЦ-1496.

Розлога легенда: * SAMOEL ŁASZCZ TUCZAPSKI STRAZNIK CORONNJ OWRUCKI STA (Самійло Лащ Тучапський стражник коронний овруцький староста) називає ім’я власника печатки та займані ним уряди. Зазначення старостинського уряду дозволяє звузити хронологічні рамки виготовлення матриці до 1632–1642 рр. Відбитки інших двох його печаток 1638 і 1640 рр. мають подібне зображення. Самійло Лащ був однією з найколоритніших постатей українського прикордоння другої чверті XVII ст. Спираючись на підтримку польного (1618–1632) та великого (1632–1646) коронного гетьмана Станіслава Конецьпольського, він зібрав довкола себе найбільш авантюрний елемент тогочасної Речі Посполитої.

З цією «командою родом з пекла» вів безперервні війни з татарами, московитами і козаками, здійснював збройні наїзди на маєтності місцевої шляхти, за що був багаторазово засуджений до позбавлення всіх прав та вигнання (баніції) і позбавлення честі (інфамії). Одного разу він з’явився на сейм одягненим у плащ, що був зшитий із судових вироків щодо нього. Після смерті свого покровителя гетьмана Конецьпольського 1646 р. був позбавлений уряду коронного стражника та вигнаний зі своїх маєтностей. Брав участь у битві під Пилявцями 1648 р. Помер 1649 р. у Варшаві.

ІР НБУВ, ф. 2, спр. 17449; спр. 17468; спр. 17470;
Алфёров А. Печать Самуила Лаща… – С. 56–59;
Boniecki A. Herbarz Polski. – T. XV. – S. 213.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату

,