Ратибор, боярин, друга пол. ХІ – поч. ХІІ ст

Опис

Печатка боярина Ратибора
Київська Русь. Друга половина ХІ – початок ХІІ ст.

Свинець; карбування.
Кругла; D – 23 мм,
D 2 – 20 мм; Н – 5 мм.
16,3 г.
МШ, VР-1101.

На лицьовій стороні обідок з крапок обрамляє погрудне зображення св. Климента Папи Римського, про що говорить підпис обабіч фігури: Ê|ËІ-Ì|¤|Ò (Климент). Святий зодягнутий у єпископські ризи, правою рукою він благословляє глядача. У лівій – тримає Євангеліє. На зворотній стороні печатки напис трьома рядками: ^|ÐÀÒІ||ÁÎÐÀ (Від Ратибора). Напис «от Ратибора» свідчить, що цими буллами скріплювалось листування і що вони не мали зобов’язань юридичного характеру.

Ратибор отримав у святому хрещенні ім’я Климент. Прототипом зображення патронального святого на печатках Ратибора слугували мозаїки Софії Київської. Ратибор фігурує у багатьох ключових епізодах історії Київської Русі. Він віддано служив Всеволоду Ярославичу та його родині. Два роки боярин був посадником київського князя в Тмутаракані, де спромігся на карбування власної срібної монети. Остання наслідувала його печатку. Існує гіпотеза щодо походження Ратибора, яка виводить його з княжого роду полабських слов’ян.

Лихачев Н. П. Материалы… – Вып. 2. – С. 29;
Янин В. Л. О печатях… – С. 270–275;
Алфьоров О. Нові сфрагістичні… – С. 9–11.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату