Павло Кола, пан з Далієва і Жолтанців, поч. XVI ст

Опис

Печатка Павла Коли, пана з Далієва і Жолтанців
Корона Польська. Початок XVI ст.

Мідний сплав;
лиття, гравіювання.
Кругла; D – 20,5 мм;
Н – 33 мм. 16,4 г.
МШ, МЦ-1497.

Легенда: s + pauls˜ de daleiowz : (печатка Павла з Далієва) та родовий герб Юноша свідчать про належність печатки подільському воєводі (1502–1509) Павлу Колі, пану з Далієва і Жолтанців. 7 лютим 1509 р. датується відбиток іншої його печатки з подібним зображенням, але без легенди, яку замінено на літери: spc, що розміщені над щитом.

Свою урядницьку кар’єру Павло Кола розпочав галицьким підкоморієм (1490–1494), а вже 1494 р. здобув сенаторський уряд галицького каштеляна (1494–1502). Був одружений з Бурнетою з Ходча, донькою подільського генерального старости (1464–1474) та руського воєводи (1465–1474) Станіслава, пана з Ходча.

ЦДІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 286;
Boniecki A. Herbarz Polski. – T. X. – S. 346;
Haisig M. Sfragistyka szlachecka… – S. 25, il. 40.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату

,