Начальник 1-ї районної Херсонської міської Державної варти, печатка, 1918

Опис

Печатка начальника 1-ї районної Херсонської міської Державної варти
Українська Держава. 1918 р.

Метал; гравіювання
D – 1 ⅜ (3,5); H – 3 ⅞ (9,7)
Музей Шереметьєвих
МВ-2979

Діяльність Державної варти відповідала традиційним функціям колишнього царського Департаменту поліції й охоплювала органи шести напрямів: загальні, залізничні, карно-розшукові, агентурні, прикордонні, розвідувальні. Вони загалом нараховували 60 тис. службовців. Особливу роль у структурі Державної варти відігравали місцеві дільниці. У містах та інших населених пунктах, окрім Києва, кількість вартових було встановлено з розрахунку 1 на 400 осіб. У великих містах (Києві, Одесі, Харкові, Миколаєві) стояли резервні дивізіони (по 260 осіб), а в повітах – резервні сотні кінних вартових (по 100 осіб).

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату