Козелець, місто, друга пол. XVІІ ст

Опис

Печатка міста Козельця
Гетьманщина. Друга половина XVІІ ст.

Мідний сплав;
лиття, гравіювання.
Кругла; 30 – мм;
Н – 66,5 мм. 72,2 г.
МШ, МЦ-1881.

Місто Козелець (нині райцентр Чернігівської обл.) одержав самоврядування на основі магдебурзького права у першій половині XVII ст., яке було підтверджено універсалом гетьмана Богдана Хмельницького від 10 жовтня 1656 р. та привілеєм короля Яна ІІ Казимира від 29 грудня 1663 р.

Печатка, представлена в каталозі, була виготовлена після цих підтверджень, оскільки ще 26 червня 1656 р. місто користувалося іншою печаткою. Нова матриця виготовлена у вишуканому бароковому стилі: в овальному щиті розміщувалося зображення міського герба – козел з державою на спині. Легенда вказує на належність печатки магістрату міста: ÏÅ×ÀÒÜ ÌАГИÑТРАТU ÌЕÑТ • ÊОÇEЛЦ • (печатка магістрату міста Козельця). Упродовж другої половини XVII – першої половини XVIІI cт. місто користувалося ще однією матрицею з дещо відмінними зображенням та змістом легенди.

ІР НБУВ, ф. 2, спр. 22646; ф. 13, спр. 6269;
ЦДІАК, ф. 129, оп. 1, спр. 2 а, арк. 14 зв., 16, 21 зв.;
BPAN, Rkps 272, k. 9;
История городов и сёл УССР. Черниговская область. – С. 322–324;
Румянцева В. Эмблемы земель… – С. 76;
Ситий І. Міські печатки… – С. 8–9;
Снимки… – С. 69.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату

,