Григорій Ветохін, крупецький поп, кінець XVIІ – поч. XVIІІ ст

Опис

Печатка крупецького попа Григорія Ветохіна
Кінець XVIІ – початок XVIІІ ст.

Мідний сплав;
лиття, гравіювання.
Восьмикутна; 20×19 мм;
Н – 28 мм. 12,8 г.
МШ, МЦ-1729.

У полі печатки вміщено напис у сім рядків: СІ¤П/Е×АТЬ К/ÐUПЕЦКО/ГО ПОПА Г/РИГОРЬ¤/ВЕТОХІ/ÍА (ця печатка крупецького попа Григорія Ветохіна). Печатки священнослужителів засвідчують поширеність серед духовенства XVIІ–XVIІІ ст. переважно написових сфрагісів. Не випадковим є також переважання восьмикутної форми матриць, які найбільше надавалися для написів у кілька рядків.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату