Дмитро, князь, перша пол. ХІІ ст

Опис

Печатка князя Дмитра
Київська Русь. Перша половина ХІІ ст.

Свинець; карбування.
Кругла; D – 19 мм;
Н – 3,5 мм. 10 г.
МШ, VР-468.

На лицьовій стороні булли розміщено поясне зображення св. Димитрія, що у правиці тримає спис, у лівій руці – щит. Обабіч фігури святого воїна напис двома стовпчиками: Ä|È|Ì|È-Ò|Ð|È (Димитрій). На зворотній стороні печатки домінує княжий знак, що нагадує обернену літеру Ж. Навколо знака графіті – продряпано літери: À, Ë, Ò (?), Ó (?).

Серед відомих княжих знаків дослідниками було виокремлено три основні типи: двозуби, тризуби та знаки багроподібних форм. Представлений на печатці знак належить до знаків індивідуальних форм. Його загальні контури нагадують літеру Ж. Княжі знаки схожої форми час від часу зустрічаються з ХІ до ХV ст. Графіті на печатках – вкрай рідкісне явище. Прочитання напису є перспективним завданням, він є важливим свідченням самобутньої писемної культури.

Янин В. Л. Актовые печати… – Т. I. – С. 137, 221;
Однороженко О. Руські королівські… – С. 151, 295.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату