Золотаренко Іван Ничипорович

Золотаренко Іван Ничипорович, полковник ніжинський (1652–1655):
Печатка від 1.12.1653–15.2.1654:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому напнутий лук зі стрілою вістрям вгору в супроводі двох шестипроменевих зірок згори та півмісяця, що лежить рогами догори, здолу; над щитом три страусових пера; навколо літери: ИНВЗПН.

овальна, розмір 23х20 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 145, оп. 1, спр. 2, арк. 1; спр. 4, арк. 1. 1.12.1653–15.2.1654.

Публікації:
Універсали Богдана Хмельницького. – С. 266, n. Д ІІ 8; С. 267, n. Д ІІ 9.

Олег Однороженко