Журавка Лук’ян Іванович

Журавка Лук’ян Іванович, полковник стародубський (1709–1719):
Печатка від 1712–1719 рр.:

В полі печатки прямокутний з загостренням здолу щит, на якому напнутий лук зі стрілою вістрям вгору; над щитом забороло, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет; навколо літери: ЄЦПВВЗПСЛИЖ.

восьмикутна, розмір 26х26 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 50704; спр. 50947; ф. 2, спр. 18518, арк. 119; ф. 61, спр. 751. 1712–1716 рр.
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 59, арк. 21; спр. 60, арк. 102; спр. 167, арк. 3; спр. 231, арк. 7; спр. 236, арк. 3; спр. 512, арк. 3. 1716 р.

Публікації:
Лукомский В., Модзалевский В. Малороссийский гербовник. – С. 54. 1715–1716 рр.
Ситий І. Печатки генеральної та полкової старшини. – С. 105, мал. 34–36. 1712–1719 рр.

Олег Однороженко