Єловицький Філон Криштофович

Єловицький Філон Криштофович, підстароста кременецький (1637–1638), войський володимирський (1638–1651):
Печатка від 1619 р.:

В полі печатки півкруглий бароковий щит, на якому знак у вигляді літери П з загнутими в бік кінцями під хрестом; над щитом три страусових пера; згори літери: FІ.

восьмикутна, розмір 16х14 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 98. 1619 р.

Єловицький Філон Криштофович, підстароста кременецький (1637–1638), войський володимирський (1638–1651):
Печатка від 6.11.1638:

В полі печатки півкруглий щит, на якому знак у вигляді літери П з загнутими в бік кінцями під хрестом; над щитом шолом, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет.

восьмикутна, розмір 14х12 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 221, оп. 1, спр. 138, арк. 312v. 6.11.1638.

Єловицький Філон Криштофович, підстароста кременецький (1637–1638), войський володимирський (1638–1651):
Матриця печатки від 1638 р.:

В полі печатки чотиридільний ренесансовий щит: в першій частині – знак у вигляді літери П з загнутими в бік кінцями під хрестом, в другій частині – знак у вигляді трираменного хреста в пояс над півмісяцем, що лежить рогами додолу, здолу шестипроменева зірка (герб роду князів Воронецьких – матері, княжни Олександри Матвіївни Воронецької), в третій частині – граблі на тригір’ї (герб Граби роду Скаршевських – бабки за батьківською лінією, Дороти Скаршевської), в четвертій частині – меч вістрям додолу над котловою ручкою, що лежить кінцями догори (герб Новина роду Гулевичів – бабки за материнською лінією, Анастасії Гулевичівни); згори літери: FІ, в середині щита літери: PWK.

восьмикутна, розмір 24,5х22 мм.
висота 18 мм.
пластина спаяна з трубкою.
мідний сплав.
лиття, гравіювання.
вага 7,8 г.
стан збереження середній.
місце знахідки Радомишльський район Житомирської області.

Джерела:
МШ, МС-1134.

Публікації:
Однороженко О. Украинские личные печати XVII–XVIII вв. – С. 52, илл. 1.

Олег Однороженко