Єлович Малинський Михайло Дашкович

Єлович Малинський Михайло Дашкович, пан радний (1565–1571), суддя володимирський (1548–1560), війт луцький, господарський маршалок (1565–1571):
Печатка від 1569 р.:

В полі печатки іспанський щит, на якому знак у вигляді п’ятипроменевої зірки під лілією; обабіч літери: ММ.

кругла, розмір 13 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 148. 1569 р.

Олег Однороженко