Єлець Дмитро Федорович

Єлець Дмитро Федорович, земський писар київський (1574–1599):
Печатка від 1585 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді шестипроменевої зірки над півмісяцем, що лежить рогами догори, здолу хрест з загнутими кінцями; згори літери: DG.

восьмикутна, розмір 15х12 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 21992. 1585 р.

Олег Однороженко