Яцимирський Леонард

Яцимирський Леонард, королівський ротмистр:
Печатка від 1544 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, який перетято: в першій частині – виникає орел, в другій частині – три каменя (герб Сулима); згори літери: LI.

овальна, розмір 14х12 мм.

Джерела:
ANK, ZR, Rkps 124, st. 132, 133. 1544 р.

Олег Однороженко