Ярославич Боровський Федір Іванович

Федір Іванович Ярославич Боровський князь Пинський (1501–1521), князь Городецький (1508–1521), князь Клецький (1508–1521):
Печатка від 1513–1515 рр.:

В полі печатки, оздобленому рослиноподібним візерунком, готичний щит, на якому рицар на коні вліво, на правій руці тримає сокола, здолу подвійна лілія.
Напис по колу: CI + ПЄЧАТЬ КНѦЗѦ ѲЄѠДOРА НВАНОВIЧА ӔРОСЛАВИЧА

кругла, розмір 28 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 8817. 1514 р.

Публікації:
Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі. – С. 19, мал. 1513 р.
Цітоў А. Наш сімвал – пагоня. – С. 13, мал. 1515 р.
Цітоў А. Сфрагістыка і геральдыка Беларусі. – С. 136, мал. 1515 р.

Олег Однороженко