Яненко Хмельницький Павло Янович

Яненко Хмельницький Павло Янович, сотник київський (1650–1654), полковник київський (1654–1655, 1657–1659, 1665, 1669), полковник паволоцький (1663), полковник уманський (1667):
Печатка від 8.5.1657:

В полі печатки півкруглий щит, на якому напнутий лук зі стрілою вістрям вліво, ліворуч шабля вістрям додолу; над щитом три страусових пера; навколо літери: ПӔПК.

овальна, розмір 26х24 мм.

Джерела:
BN PAU PAN, Rkps 269, k. 32. 8.5.1657.

Олег Однороженко