Яковицький Тихно Щаснович

Яковицький Тихно Щаснович, земянин волинський:
Печатка від 1576 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді хреста з подвійним розгалуженням здолу; згори літери: • Т • I •.

восьмикутна, розмір 14х10 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 727. 1576 р.

Олег Однороженко