Яковицький Іван

Яковицький Іван, земянин волинський:
Печатка від 1626 р.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому знак у вигляді хреста з подвійним розгалуженням здолу; над щитом шолом, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет; згори літери: IІ.

восьмикутна, розмір 16х13 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 2228, оп. 1, спр. 407, арк. 3. 1626 р.

Олег Однороженко