Виговський Іван Остафійович

Виговський Іван Остафійович, генеральний писар (1649–1657), гетьман Війська Запорозького (1657–1659):
Печатка від 1652–1653 рр.:

В полі печатки прямокутний з загостренням здолу щит, на якому знак у вигляді з’єднаних між собою літер W і Т; над щитом забороло під шоломовою короною, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет; навколо літери: IWPW.

восьмикутна, розмір 13х12 мм.

Джерела:
ЦДІАЛ, ф. 132, оп. 1, спр. 366, арк. 2v; спр. 367, арк. 2v. 1652–1653 рр.

Виговський Іван Остафійович, генеральний писар (1649–1657), гетьман Війська Запорозького (1657–1659):
Печатка від 1655–1658 рр.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому знак у вигляді з’єднаних між собою літер W і Т; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет; згори літери: IW.

восьмикутна, розмір 24х22 мм.

Джерела:
ЦДІАЛ, ф. 132, оп. 1, спр. 365, арк. 2v; спр. 368, арк. 2v, 4v, 6v, 8v, 10v, 12v, 14v, 16v, 18v. 1655 р.

Публікації:
Каталог колекції документів. – С. 58, n. 166. 1658 р.
Крип’якевич І. З козацької сфрагістики. – С. 15, n. 27. 1656–1657 рр.
Памятники, изданные Временною комиссиею для разбора древних актов. – Том ІV. – Отделение ІІІ. – Табл. 4, илл. 4.
Слабченко М. Материалы по малорусской сфрагистике. – С. 12.
Україна – Швеція. – С. 64, мал. 35. 5.10.1657.
Ukraine – Sweden. – Р. 70–71, n. 41. 5.10.1657.
Weriga-Darowski A. Znaky pieczętny ruskie. – S. 11, il. 39.

Олег Однороженко