Вороницький з Ласків Якуб Маркович Петровича

Вороницький з Ласків (Ласко, Ласковський з Ворониці) Якуб Маркович Петровича, підстароста овруцький:
Печатка від 1615 р.:

В полі печатки чотиридільний півкруглий бароковий щит, на якому: в першій частині – знак у вигляді хреста над півмісяцем, що лежить рогами догори (герб роду Вороницьких – батька, Марка Петровича Вороницького), в другій частині – знак у вигляді літери Х з загнутими в бік кінцями, здолу шестипроменева зірка над півмісяцем, що лежить рогами догори (герб роду Ласків – матері, Марії Іванівни Ласківни), в третій частині – підкова кінцями додолу в колі якої шестипроменева зірка, в четвертій частині – знак у вигляді стовпа в супроводі двох півкіл, що лежать кінцями одне до одного згори та здолу (герб роду панів Дідовичів Трипільських); згори літери: AZL.

овальна, розмір 16х13 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 20641. 1615 р.

Олег Однороженко