Волович Остафій Богданович

Волович Остафій Богданович, пан радний і хоруговний (1553–1587), писар віленського воєводи (1546–1551), господарський писар (1551–1566), підстароста берестейський (1551), городничий городенський (1551–1552), державця мідницький (1552–1565), господарський маршалок (1553–1561), державця могилівський (1554–1560), маршалок дворний (1561–1569), підскарбій земський (1561–1566), справця Віленського воєводства (1565–1566), староста берестейський (1565–1587), господарський підканцлер (1566–1579), староста кобринський (1567–1587), каштелян троцький (1569–1579), каштелян віленський (1579–1587), господарський канцлер (1579–1587):
Печатка від 26.4.1551:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді подвійної стріли в стовп; над щитом шолом, навколо щита намет; згори літери: ОV; обабіч дата: 1551.

овальна, розмір 17х15 мм.

Джерела:
ANK, AS, Teka VІІ, Plik 44. 26.4.1551.

Волович Остафій Богданович, пан радний і хоруговний (1553–1587), писар віленського воєводи (1546–1551), господарський писар (1551–1566), підстароста берестейський (1551), городничий городенський (1551–1552), державця мідницький (1552–1565), господарський маршалок (1553–1561), державця могилівський (1554–1560), маршалок дворний (1561–1569), підскарбій земський (1561–1566), справця Віленського воєводства (1565–1566), староста берестейський (1565–1587), господарський підканцлер (1566–1579), староста кобринський (1567–1587), каштелян троцький (1569–1579), каштелян віленський (1579–1587), господарський канцлер (1579–1587):
Печатка від 1556–9.4.1569:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді подвійної стріли в стовп; над щитом шолом, навколо щита намет; згори літери: • О • W •.

восьмикутна, розмір 17х15 мм.

Джерела:
AGAD, APR, Sygn. 300, st. 14, 49; Sygn. 314, st. 14, 19; Sygn. 348, st. 18; Perg. 4806; Perg. 7722; Perg. 7723; Perg. 7728; Perg. 8567. 1556–1562 рр.
ANK, AMCh, Sygn. 949, st. 179; AS, Teka VІIІ, Plik 78; Plik 79; Teka ІХ, Plik 6; Teka Х, Plik 20; Plik 110; Plik 117; Teka ХІ, Plik 2; Plik 79; Plik 97; Plik 111; Plik 117; Plik 124. 26.10.1557–9.4.1569.
BCz, Perg. 903. 5.11.1557.
ZNiO, GNS, S 2947.

Публікації:
Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. – S. 412–413, n. 94 f, poz. 7. 9.11.1567.

Волович Остафій Богданович, пан радний і хоруговний (1553–1587), писар віленського воєводи (1546–1551), господарський писар (1551–1566), підстароста берестейський (1551), городничий городенський (1551–1552), державця мідницький (1552–1565), господарський маршалок (1553–1561), державця могилівський (1554–1560), маршалок дворний (1561–1569), підскарбій земський (1561–1566), справця Віленського воєводства (1565–1566), староста берестейський (1565–1587), господарський підканцлер (1566–1579), староста кобринський (1567–1587), каштелян троцький (1569–1579), каштелян віленський (1579–1587), господарський канцлер (1579–1587):
Печатка від 3.6.1568–1575:

В полі печатки чотиридільний ренесансовий щит, на якому: в першій частині – знак у вигляді подвійної стріли в стовп, в другій і третій частинах – три вруба, в четвертій частині – подвійна лілія з’єднана кільцем (герб Гоздава); над щитом шолом, навколо щита намет; згори літери: ОW.

овальна, розмір 22х21 мм.

Джерела:
AGAD, APR, Sygn. 325, st. 112; AZ, Sygn. 277, st. 121; Perg. 313; Perg. 636 а; Perg. 5627; Perg. 7796; Perg. 7802. 1568–1575 рр.
ANK, AMCh, Sygn. 951, st. 218; AS, Teka ХІ, Plik 98; Teka ХІІ, Plik 54. 12.7.1568–6.1.1571.
BCz, Perg. 943. 3.6.1568.
ZNiO, GNS, TG, Teka LIII.

Публікації:
Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. – S. 348, n. 149 а, poz. 5; S. 353, n. 149 b, poz. 5. 1.7.1569.

Волович Остафій Богданович, пан радний і хоруговний (1553–1587), писар віленського воєводи (1546–1551), господарський писар (1551–1566), підстароста берестейський (1551), городничий городенський (1551–1552), державця мідницький (1552–1565), господарський маршалок (1553–1561), державця могилівський (1554–1560), маршалок дворний (1561–1569), підскарбій земський (1561–1566), справця Віленського воєводства (1565–1566), староста берестейський (1565–1587), господарський підканцлер (1566–1579), староста кобринський (1567–1587), каштелян троцький (1569–1579), каштелян віленський (1579–1587), господарський канцлер (1579–1587):
Печатка від 1587 р.:

В полі печатки чотиридільний ренесансовий щит, на якому: в першій частині – знак у вигляді подвійної стріли в стовп, в другій і третій частинах – три вруба, в четвертій частині – подвійна лілія з’єднана кільцем (герб Гоздава); над щитом шолом, навколо щита намет.
Напис по колу: • OSTAPHIE WOLLOWICZ PAN TROCKI PODKAN WXL STA BRZESCE

кругла, розмір 30 мм.

Джерела:
AGAD, AOU, Sygn. 1343, st. 10. 1587 р.
ANK, ZR, Pap. 46; Rkps 66, st. 182, 186; Rkps 155, st. 369. 8.5.1587.
ZNiO, GNS, TG, Teka LIII. 1587 p.

Публікації:
Прозоровский Д. Собание польских и других печатей принадлежащих Императорской академии художеств. – С. 16, n. 55.

Олег Однороженко