Война Владислав Казимир

Война Владислав Казимир, підстароста пинський, підчаший городенський (1659–1668):
Печатка від 1656–1657 рр.:

В полі печатки півкруглий бароковий щит, на якому три мисливських ріжка в зірку; над щитом забороло, в нашоломнику три страусових пера (герб Трубки); навколо літери: WWPP.

овальна, розмір 25х22 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 6915. 1657 р.
ЦДІАК, ф. 256, оп. 1, спр. 226, арк. 50, 56.

Публікації:
Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі. – C. 83, мал. 158. 1656 р.

Война Владислав Казимир, підстароста пинський, підчаший городенський (1659–1668):
Печатка від 1659 р.:

В полі печатки півкруглий бароковий щит, на якому три мисливських ріжка в зірку; над щитом забороло, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет (герб Трубки); навколо літери: WKWSSZP.

овальна, розмір 31х27 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 6916. 1659 р.

Олег Однороженко