Військо Запорозьке Низове

Печатка від 15.IX.1592–28.II.1597:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому козак, на лівому плечі тримає рушницю, в правиці – шаблю.
Напис по колу: + КОПѢӔ ВОИСКА ЗАПОРОЗЬСКОГО

кругла, розмір 26 мм.

Джерела:
ЛННБ, ВР, ф. 5, спр. 4048, арк. 113 (31.VIII.1595).
AGAD, Extranea IX: Polen, n. 59, vol. 89; vol. 90; AZ, Sygn. 3036, st. 26. 15.9.1592–28.2.1597.
ANK, AS, Teka XXI, Plik 36 (1.I.1595).

Публікації:
Апанович О. Козацька енциклопедія. – С. 276, мал. 1; С. 281, мал.
Гавриленко В. Сфрагістично-геральдичні аспекти. – С. 3, мал. 1.
Гавриленко В. Українська сфрагістика. – Табл. 7, мал. 1.
Гломозда К., Яневський Д. Історичні гербові відзнаки. – С. 51, мал.
Грабовецький В. Західноукраїнські землі. – С. 48, мал. 1595 р.
Грабовецький В., Гавриленко В. Невідомий універсал і найдавніша козацька печатка гетьмана Григорія Лободи. – С. 204–208, мал. 1–3. 31.VIII.1595.
Крип’якевич І. З козацької сфрагістики. – С. 4, n. 1. 10.VIII.1596.
Слабченко М. Материалы по малорусской сфрагистике. – С. 15.
Стороженки. – Том III. – С. 98.
Фоменко В. Військові печатки запорожців. – С. 153.

Печатка від 1.VIII.1600–30.V.1603:

В полі печатки козак, в правиці тримає рушницю, в лівиці шаблю, за спиною спис.
Напис по колу: + КОПИѦ ВОИСКА ЗАПОРОЗКОГО

кругла, розмір 29 мм.

Джерела:
AGAD, AZ, Sygn. 153, st. 5, 7, 14, 18; Sygn. 675, st. 35, 38, 40, 42, 45, 50, 52, 53; Sygn. 802, st. 6; Sygn. 3036, st. 36. 1.VIII.1600–30.V.1603.

Публікації:
Апанович О. Козацька енциклопедія. – С. 276, мал. 2.
Гавриленко В. Сфрагістично-геральдичні аспекти. – С. 3, мал. 2.
Грушевський М. Історія України-Руси. – Том VII. – С. 283.
Крип’якевич І. З козацької сфрагістики. – С. 4, n. 2–3. 1.VIII.1600–31.III.1601.
Лазаревский А. Универсал гетмана Гавриила Крутневича. – С. 3.
Ситий І. Гетьманські універсали й печатки. – С. 148, мал.
Ситий І. Сфрагістичні дослідження Олександра Лазаревського. – С. 3, мал.

Печатка від 13.I.1622–23.II.1638:

В полі печатки козак вліво, на лівому плечі тримає рушницю, при лівому боці шабля.
Напис по колу: КОПИѦ × ВОИКА ЗАПОРОЗКОГО

кругла, розмір 31 мм.

Джерела:
AGAD, Extranea IX: Polen, n. 61, vol. 98; Pap. 3049, st. 2; AR, Dz. II, Sygn. 804, st. 3; Dz. V, Sygn. 3221, st. 2; Sygn. 5077, st. 2; Sygn. 7936, st. 2; AZ, Sygn. 306, st. 4, 7, 10, 13; Sygn. 446, st. 32; Sygn. 723, st. 36; Sygn. 725, st. 125; Sygn. 3036, st. 120. 13.I.1622–30.IX.1636.

Публікації:
Апанович О. Козацька енциклопедія. – С. 281, мал.
Гломозда К., Яневський Д. Історичні гербові відзнаки. – С. 51, мал.
Грушевський М. Ілюстрована історія України. – С. 277, мал. 220.
Крип’якевич І. З козацької сфрагістики. – С. 4–5, n. 4–6. 3.I.1627–23.II.1638.
Народная память о казачестве. – Табл., мал.13.
Україна – козацька держава. – С. 552, мал.
Фоменко В. Військові печатки запорожців. – С. 153–154, мал. 2.
Хотинська битва 1621. – С. 144, мал. 13.I.1622.

Матриця печатки від третьої чверті XVII ст.:

В полі печатки на основі, яку вкриває трава, козак вліво, на лівому плечі тримає рушницю, при лівому боці шабля, при правому боці порохівниця, ліворуч спис.
Напис по колу: + ПƐЧАТ : КОШОВЪКАѦ СЛАВЪНОГО ВОИСКА ЗАПОРО:ЗКОГО

кругла, розмір 45 мм.

Публікації:
Савчук Ю. Клейноди. – С. 50–51, мал.
Савчук Ю. Невідома матриця. – С. 319–328, мал. 1. 1663/1670 рр.

Печатка від 1700–1761 рр.:

В полі печатки на основі, яку вкриває трава, козак вліво, на лівому плечі тримає рушницю, при лівому боці шабля, при правому боці порохівниця, ліворуч спис.
Напис по колу: + ПЄЧАТ. СЛАВНОГО ВОІСКА ЗАПОРОЗГОКО НИЗОВОГО

кругла, розмір 41 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 51366, 55309. 1723–1747 рр.
НМІУ, СФДМ, РД-11, РД-55. 1732–1734 рр.
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 13893, арк. 6v (1756); спр. 16836, арк. 31v (1761), 32v (1761); спр. 19392, арк. 206 (1756); ф. 59, оп. 1, спр. 654, арк. 52; спр. 1167, арк. 116, 126 (1745), 212; ф. 223, оп. 1, спр. 404; спр. 408; спр. 426; ф. 229, оп. 1, спр. 13, арк. 17v; спр. 16, арк. 16v, 24v, 25v, 57v, 58v; спр. 19, арк. 71v. 1737–1761 рр.

Публікації:
Апанович О. Козацька енциклопедія. – С. 272, 276, 455, мал.
Аркас М. Історія України-Русі. – С. 324, мал.
Величко С. Літопис. – Том I. – С. 48, 97, мал.
Гавриленко В. Сфрагістично-геральдичні аспекти. – С. 3, мал. 7.
Гавриленко В. Українська сфрагістика. – Табл. 7, мал. 9.
Дерево пам’яті. – Випуск II. – Табл.
З української старовини. – С. 232, мал. 165.
Кащенко А. Оповідання про Славне Військо Запорозьке Низове. – С. 55, 187, мал.
Мицик Ю., Плохій С., Стороженко І. Як козаки воювали. – С. 7, мал.
Розанов Г. Исторические записки. – С. 1, мал.
Ситий І. Печатки Війська Запорозького Низового. – С. 69, мал.
Скальковский А. История Новой Сечи. – С. 68, мал. 1.
Україна – козацька держава. – С. 552, мал.
Україна – Швеція. – С. 94, мал. 57. 16.IV.1709.
Украинская советская энциклопедия. – Том XI. – Книга II. – С. 89, мал.
Фоменко В. Військові печатки запорожців. – С. 159, мал. 15, 16.
Яворницький Д. Історія запорозьких козаків. – Том ІІІ. – Табл. 5, мал. 1.

Печатка від 1750–1763 рр.:

В полі печатки козак вліво, на лівому плечі тримає рушницю, при лівому боці шабля, при правому боці порохівниця, ліворуч спис.
Напис по колу: ПЕЧАТЬ СЛАВНОГО ВОИСКА ЗАПОРОЖСОГО НИЗОВОГО

кругла, розмір 50 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 59, оп. 1, спр. 1878, арк. 8 (1750); ф. 229, оп. 1, спр. 34, арк. 21v. 1750–1756 рр.

Публікації:
Каменцева Е. Две украинские печати. – С. 205. 1763 р.
Розанов Г. Исторические записки. – С. 1, мал.
Слабченко М. Паланкова організація. – С. 246–249. 1756–1758 рр.
Старинные акты. – С. 257. 7.VIII.1755.
Фоменко В. Військові печатки запорожців. – С. 159, мал. 17.

Печатка від 1763–1775 рр.:

В полі печатки на основі козак, на лівому плечі тримає рушницю, при лівому боці шабля, при правому боці порохівниця, ліворуч спис, поруч будівлі.
Напис по колу: ПЕЧАТЬ ВОИСКА ЕЯ ІМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА ЗАПОРОЖСКОГО НИЗОВОГО

кругла, розмір 55 мм.

Джерела:
НМЛ, Ркк-2757 (20.XI.1767).
ЦДІАК, ф. 54, оп. 3, спр. 9031, арк. 4 (1774); ф. 229, оп. 1, спр. 27, арк. 269v; спр. 163, арк. 105v (1764); спр. 164, арк. 273v (1775); спр. 186, арк. 109v; спр. 225, арк. 41; спр. 227, арк. 130v, 142v; спр. 228, арк. 29v; спр. 232, арк. 67v; спр. 233, арк. 23; спр. 247, арк. 88, 358v; спр. 249, арк. 55v; ф. 763, оп. 1, спр. 467, арк. 92v (1774). 1764–1775 рр.

Публікації:
Апанович О. Козацька енциклопедія. – С. 276, мал. 20.XI.1767.
Каменцева Е. Две украинские печати. – С. 203–205, мал. 2. 1763 р.
Сергійчук В. Армія Богдана Хмельницького. – Табл.
Україна – козацька держава. – С. 191, 551, мал. 20.XI.1767.

Печатка від 1770 р.:

В полі печатки на основі козак, під лівою рукою тримає рушницю, ліворуч спис, поруч будівлі.
Напис по колу: × ПЕЧАТЬ СЛАВНОГО ВОИСКА ЗАПОРОЖСКОГО НИЗОВОГО

кругла, розмір 39 мм.

Публікації:
Апанович О. Козацька енциклопедія. – С. 313, мал.
Історія українського війська. – С. 287, мал.
Історія українського війська. – Частина І. – С. 285, мал.
Науменко В., Фролов Б. Регалии кубанского казачества. – С. 77, мал.
Савчук Ю. Невідома матриця. – С. 329–333, мал. 2.
Скальковский А. История Новой Сечи. – С. 68, мал.
Україна – козацька держава. – С. 552, мал.
Фоменко В. Військові печатки запорожців. – С. 159, мал. 18.
Яворницький Д. Історія запорозьких козаків. – Том ІІІ. – Табл. 4, мал. 1; Табл. 23, мал. 5.

Олег Однороженко