Васьковський Федір

Васьковський Федір, ігумен Межигірського монастиря:
Печатка від 1672 р.:

В полі печатки знак у вигляді літери W під перехрещеною стрілою вістрям вгору; праворуч літера: Ф.

восьмикутна, розмір 14х12 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 13989. 1672 р.

Васьковський Федір, ігумен Межигірського монастиря:
Печатка від 1673 р.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому рицарський хрест над півмісяцем, що лежить рогами догори; над щитом забороло під короною, навколо щита намет.

восьмикутна, розмір 17х16 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 13994. 1673 р.

Олег Однороженко