Улезько Яків Петрович

Улезько Яків Петрович, генеральний суддя:
Печатка від 1674 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому хрест на хмарі, здолу шестипроменева зірка; над щитом шестипроменева зірка; навколо літери: Л … ВЗЄ.

восьмикутна, розмір 23х22 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 13981. 1674 р.

Олег Однороженко