Угриновський Януш Прокопович

Угриновський Януш Прокопович, земянин волинський:
Печатка від 1576 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді подвійної стріли в стовп над півколом, що лежить кінцями догори з потрійним відгалуженням здолу; згори літери: … V.

овальна, розмір 16х14 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 880. 1576 р.

Олег Однороженко