Тур Никифор

Тур Никифор, архимандрит Київо-Печерського монастиря (1593–1599):
Печатка від 1598 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді літери М під вістрям стріли, здолу три вруба.

восьмикутна, розмір 18х17 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 21994. 1598 р.

Олег Однороженко