Толочко Дорогунський Шандро

Толочко Дорогунський Шандро (Шендрика) пан від Дорогуні, пан радний молдавський (1449–1467), жупан (1466):
Печатка від 9.10.1467:

В полі печатки іспанський щит, на якому знак у вигляді з’єднаних поясом трьох стріл вістрями додолу.
Напис по колу: + … ДРО … О …

кругла, розмір 18 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 5400 (9.10.1467, «панъ Шєндрика Дорогүнскы»).

Олег Однороженко