Синявський Миколай пан з Синяви

Синявський Миколай пан з Синяви, земський підсудок галицький (1469–1471), земський суддя галицький (1472–1479):
Печатка від 1475 р.:

В полі печатки іспанський щит, на якому шестипроменева зірка над півмісяцем, що лежить рогами догори (герб Леліва).
Напис по колу: : s + micolai + … iudicis : hal

кругла, розмір 25 мм.

Джерела:
ЦДІАЛ, ф. 134, оп. 1, спр. 1074. 1475 р.

Олег Однороженко