Силич Василь Іванович

Силич Василь Іванович, підсудок земський чернігівський (1764–1782):
Печатка від 1772–1778 рр.:

В полі печатки овальний бароковий щит, на якому знак у вигляді косого хреста з загнутими кінцями над трьома врубами; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет.

овальна, розмір 30х26 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 52632; спр. 52640. 1772 р.
ЦДІАК, ф. 108, оп. 2, спр. 1559, арк. 3. 1778 р.

Олег Однороженко