Свирський Ерик

Ерик князь Свирський (до 1432 – після 1434):
Печатка від 1433–27.2.1434:

В полі печатки знак у вигляді двічі перехрещеної стріли вістрям вгору.
Напис по колу: + ПЄТЬ ІЄРИКОСОВА

кругла, розмір 22 мм.

Джерела:
BCz, Perg. 392. 27.2.1434.
MNK, Rkps 1713, karta 282. 27.2.1434.

Публікації:
Gumowski M. Pieczęcie książąt litewskich. – S. 694, tab. 1, il. 7. 1433–1434 рр.
Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. – S. 101, n. 61, poz. 34. 27.2.1434.
Weriga-Darowski A. Znaky pieczętny ruskie. – S. 26, il. 108.

Олег Однороженко