Святополк Четвертинський Олександр Миколайович

Олександр Миколайович Святополк Четвертинський князь на Новій Четвертні (1659–1673):
Печатка від 1673 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому святий Юрій на коні влучає списом змія; над щитом князівська корона; навколо літери: АC.

восьмикутна, розмір 8х7 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 256, оп. 1, спр. 226, арк. 81. 1673 р.

Публікації:
Алфьоров О. Особові печатки. – С. 76, мал. 244 ж. 1673 р.

Олег Однороженко