Святополк Четвертинський Григорій Остафійович

Григорій Остафійович Святополк Четвертинський князь на Старій Четвертні (1586–1651):
Печатка від 1628–1632 рр.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому святий Юрій на коні вліво влучає списом змія, який лежить вліво; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет; згори літери: HCZ.

овальна, розмір 19х16 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 256, оп. 1, спр. 79, арк. 46. 1632 р.
AGAD, AZ, Sygn. 2896, st. 120. 1628 р.

Публікації:
Алфьоров О. Особові печатки. – С. 75, мал. 244 е. 1632 р.

Григорій Остафійович Святополк Четвертинський князь на Старій Четвертні (1586–1651):
Печатка від 1647–1651 рр.:

В полі печатки овальний бароковий щит, на якому святий Юрій на коні влучає списом змія; над щитом князівська корона; згори літери: HXCPL.

овальна, розмір 20х17 мм.

Джерела:
ANK, AS, Teka 141, Plik 14, st. 43. 1647 р.
ЦДІАК, ф. 256, оп. 1, спр. 226, арк. 28, 38. 1649–1651 рр.

Григорій Остафійович Святополк Четвертинський князь на Старій Четвертні (1586–1651):
Печатка від 1643 р.:

В полі печатки півкруглий бароковий щит, на якому святий Юрій на коні влучає списом змія; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет.
Напис по колу: + HREHORI : CETWERTENSKI : NA CZET : SWATOPELK : POD : LVCKIO •

овальна, розмір 36х30 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 223, оп. 1, спр. 42, арк. 4. 1643 р.

Олег Однороженко