Страдомський Мартин

Страдомський Мартин, урядник ковельський:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому півторараменний хрест; над щитом шолом, навколо щита намет (герб Прус І); згори літери: MS.

овальна, розмір 17х14 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 1, оп. 1, спр. 4, арк. 195. 1590 р.

Олег Однороженко