Станішевський Войтих

Станішевський Войтих, гродський писар луцький, земський писар луцький (1616–1624), земський суддя луцький (1624–1634):
Печатка від 1621 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому підкова кінцями додолу під хрестиком; над щитом шолом під шоломовою короною, навколо щита намет (герб Побог); згори літери: SW.

восьмикутна, розмір 16х14 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 17435. 1621 р.

Станішевський Войтих, гродський писар луцький, земський писар луцький (1616–1624), земський суддя луцький (1624–1634):
Печатка від 1633 р.:

В полі печатки чотиридільний бароковий щит, на якому: в першій частині – підкова кінцями додолу під хрестиком (герб Побог), в третій частині – прапор на древкові (герб Прерова), в четвертій частині – шестипроменева зірка над півмісяцем, що лежить рогами догори (герб Леліва); над щитом шолом під шоломовою короною, навколо щита намет.

восьмикутна, розмір 18х16 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 117, арк. 1v. 1633 р.

Олег Однороженко