Срібнянська сотня

Печатка від 1765 р.:

В полі печатки овальний бароковий щит, на якому серце під розширеним хрестиком, навколо два пагони; над щитом перехрещено два прапори, на яких хрести, згори перехрещено дві стріли вістрями додолу.
Напис по колу: • ПЕЧАТЬ СОТЕНАѦ • CРЕБРѦНЬСКАѦ

восьмикутна, розмір 28х25 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 25503. 1765 р.

Олег Однороженко