Сокольський Юрій Михайлович

Юрій Михайлович князь Сокольський (до 1525–1538):
Печатка від 1528–1532 рр.:

В полі печатки турнірний щит, на якому знак у вигляді кола під хрестиком і з чотирма півкруглими відгалуженнями згори; згори напис: ЮРЬ.

восьмикутна, розмір 15х11 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 256, оп. 1, спр. 1, арк. 1. 1528 р.
AGAD, Perg. 4789. 1532 р.

Олег Однороженко